Lilja bære blomster i enge. Folkeminnesoppskrifter frå Telemark i 1840-50 åra. Bd. 1-2. [N.F.L. nr. 112.]

Utgitt: Oslo,
2004
Bd 1. Stor 8vo, bd. 2. Tv8vo. 383 + 112 s. Bd. 2 illustrert i farger. Begge i originalt kartonasjebind i felles kassett. CD i lomme bak i bd. 1. En liten bulk i øvre kapitel i bind 1, ellers et pent sett.
Kommentar: Bd. 1 inneholder folkevisene i utskrift med noter der det finnes. Bd. 2 ineholder faksimiler av Crøgers originale tekster og noter.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Lilja bære blomster i enge. Folkeminnesoppskrifter frå Telemark i 1840-50 åra. Bd. 1-2. [N.F.L. nr. 112.]