Lott m. 3 småtrykk. Det Vidunderligste!!! + Oljekongens sørgelige Død + Aabent Brev.

Utgitt: Kristiania,
2 ettbl. trykk i 4to, brettet. 1 4 s. trykk i 8vo. Alle brettet. Aabent Brev datert Marts 1857, de andre nyere.
Kommentar: “Vi Erkehertugen af Fastelaven, …”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Lott m. 3 småtrykk. Det Vidunderligste!!! + Oljekongens sørgelige Død + Aabent Brev.