Lott m. 3 småtrykk. Det Vidunderligste!!! + Oljekongens sørgelige Død + Aabent Brev.

Utgitt: Kristiania,
2 ettbl. trykk i 4to, brettet. 1 4 s. trykk i 8vo. Alle brettet. Aabent Brev datert Marts 1857, de andre nyere.
Kommentar: “Vi Erkehertugen af Fastelaven, …” Satiriske pamfletter fra andre halvdel av 1800-tallet, bl.a. fra Studenterforeningen (Aabent brev). “Det vidunderligste!!!” inneholder en “Katalog over Frø til Planter, Blomster m.m. fra den store Tryllegartner van Hollands Gartneri” inkludert “Valmue (stærkt søvndyssende), dyrkes fornemmelig af “Aftenbladet”.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Lott m. 3 småtrykk. Det Vidunderligste!!! + Oljekongens sørgelige Død + Aabent Brev.