Maskinskrevet manuskript. 100 grunner til å lage kunst.

Utgitt: Oslo,
ca. 1990
A4. 10 ark, tekst på en side. Stiftheftet i øvre v. hjørne. Utførlige notater fra tidligere eier (venn av Sæterbakken) m. rød og blå kulepenn.
Kommentar: Publisert i Sæterbakkens første essaysamling “Estetisk salighet” (1994) sterkt endret. Kommentarene er skrevet på forskjellig tidpunkt, rødt først. Vi har prøvd å se om de har hatt påvirkning på den trykte teksten, men det ser i liten grad ut til å ha betydd noe for endringen Sæterbakken gjorde.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Maskinskrevet manuskript. 100 grunner til å lage kunst.