Minnesota. En kortfattet Historie av Normændenes Bebyggelse av Staten, deres Gjøremaal, Foreninger og Livsvilkaar. Med Avsnit om Den norske Kirkes Historie i Anledning Minnesotas Deltagelse i Norges Jubilæums-Utstilling 1914.

Utgitt: Saint Paul,
1914
322 + (1) s. Illustr. Priv. granitolbd. Noe innbøyde kapitéler. Rift u. teksttap s. 317, ellers pen. Ex bibl.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Minnesota. En kortfattet Historie av Normændenes Bebyggelse av Staten, deres Gjøremaal, Foreninger og Livsvilkaar. Med Avsnit om Den norske Kirkes Historie i Anledning Minnesotas Deltagelse i Norges Jubilæums-Utstilling 1914.