“Naumdøla” – Nommer ein. Offisielt organ for Naumdøla Samband. Det Nasjonale Namdalslag i Amerika. Ved … formann og sangskriver, Astoria, South Dakota, U.S.A. Tillegg: “Snaasingen” – Offisielt organ for Snaasalaget i Amerika ved P. O. Bugge, Formann og Sagaskriver, Bisbee, North Dakota, U.S.A.

1929
333 s. Orig. helshirtingbd. Ryggen noe gulnet. Nr. 0021 av 1000 eks. Pen.
Kommentar: Norge – U.S.A. Skrevet av en norsk innvandrer til South Dakota i USA. “Denne bok … er blitt til i de stille nattetimer da hjemlengslen var sterkest, er tilegnet folket heime i Namdal og Snaasa.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

“Naumdøla” – Nommer ein. Offisielt organ for Naumdøla Samband. Det Nasjonale Namdalslag i Amerika. Ved … formann og sangskriver, Astoria, South Dakota, U.S.A. Tillegg: “Snaasingen” – Offisielt organ for Snaasalaget i Amerika ved P. O. Bugge, Formann og Sagaskriver, Bisbee, North Dakota, U.S.A.