Nordisk resa. Sommer och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Översättning.

Utgitt: Stockholm,
1859
339 s. Priv. helsjirtingbd. N. på forsatsbl., indre fremre fals spr.
Kommentar: Schiøtz 1048 d. “En fruktansvärd väg genom en klyfta mellan lodräta klippor … leder från Krogkleven til Tyri-fjordens slätt.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Nordisk resa. Sommer och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Översättning.