Norge fremstillet i Tegninger. Texten af P. Chr. Asbjørnsen.

Utgitt: Christiania,
1848
Tv4to. 82 litografier trykket i sort med beige tonplate. Endel gulpletter på plansjene, tekstarkene jevnt over brunet. Bundet i et elegant sort helskinnbind med rik gulldekor og med indre denteller samt helt gullsnitt. Slitasje rundt kantene, likevel et pent bind.
Kommentar: Nils Messel: Norge fremstilt i litograferte bilder. Kunst og Kultur 4/1990.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norge fremstillet i Tegninger. Texten af P. Chr. Asbjørnsen.