Norges handel-sjøfart og industri i tekst og billeder. Kristiania. Bind I-II.

Utgitt: Kristiania,
uå. (1914- og 1921)
Folio. Hver gruppe paginert for seg. Originalt dekorerte helshirtingbindd. Rikt illustrerte. Noe spor av bruk på dekler, plett på fremre dekkel og teipet indre fals på bind I, liten rift i rygg på bind II, samt stempel på forsats, tittelblad og nedre snitt, ellers pene.
Kommentar: Et fantastisk dokumumentasjon av Oslos handels- og industribedrifter. Jubileumsverk for Kristiania nærings- og forretningsliv planlagt utgitt i 1914, men ikke “fullført” før i 1921, og avsluttet i 1925, egentlig i 1924, til “Kristianias 300 aars jubileum”. Banker. Aviser. Forlag og bokhandel. Trykkerier. Forsikringsselskaper. Rederier. Bryggerier. Industri og mye mer. Interessante fasade- og interiørfotos. Portretter.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norges handel-sjøfart og industri i tekst og billeder. Kristiania. Bind I-II.