Norges leger. 1996. Assisterende redaktører Anne Sofie Frøyshov Larsen, Bent Olav Olsen. 5 bind.

Utgitt: Oslo,
1996
Store 8vo. 704 + 704 + 704 + 704 + 781 s. Originale helgranitolbind. Illustrert med svart/hvitt portrett. Meget pene.
Kommentar: I: Aabakken, L. E.–Egeberg, B. II: Egeberg, C.–Hole, A. III: Hole, B.–Madshus, R. IV: Magelssen, A.–Schübeler, F. C. V: Schübeler, M. F. A. I.–Åvitsland, V.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norges leger. 1996. Assisterende redaktører Anne Sofie Frøyshov Larsen, Bent Olav Olsen. 5 bind.