Norsk militært tidsskrift. 48. bind.

Utgitt: Kristiania,
1885
3 foldepl. Samt. granitolbd. Liten rift i én pl. Litt plettet sn.
Kommentar: Heri: «En norskfødt bondegut som østerrigsk general – Baron A. N. von Alfson [ved kaptejn C. J. Anker].» «Højstbefalende over den norske arme 1628-1885 [ved kaptejn C. J. Anker].»

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norsk militært tidsskrift. 48. bind.