Norsk prydkunst. Ornamenter fra norsk folkekunst samlet og tegnet til praktisk bruk. 2 bind. Faksimileutgave.

Utgitt: Oslo,
1992
Stor 4to. Upaginerte. Originale dekorerte kartonasjebind med vareomslag. Rikt illustrert med mange plansjer i farger og svart/hvitt. Noen små rifter og litt avskrapede omslag, eller et pent sett.
Kommentar: Faksimile av utgaven fra 1920.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norsk prydkunst. Ornamenter fra norsk folkekunst samlet og tegnet til praktisk bruk. 2 bind. Faksimileutgave.