Norsk tekstil I-II. Utgitt av De norske Tekstilfabrikkers Hovedforening.

Utgitt: Oslo, De norske tesktilfabrikkers hovedforening,
1948 – 1950
4to. (12), 587 s. + (8), 634 s. Illustrert i sort/hvitt. Orig. dekorerte helstriebd. m. skinnetiketter på rygg. Litt slitt på den ene etiketten, ellers pene.
Kommentar: Heri Bd. I: Norsk nyttevev fra oldtiden til midten av 1600-tallet. Tekstil- manufakturene i Norge. Den norske tekstilindustris grunnleggende år 1800-1840. Det store gjennombrudd 1840-1897. Oversikt 1840-97. Bd. II: Den norske tekstilindustri fra 1819 – 1945.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norsk tekstil I-II. Utgitt av De norske Tekstilfabrikkers Hovedforening.