• Hjem
  • Bøker
  • SPRÅKHISTORIE
  • Bøker eldre enn 1850
  • Nouvelle et parfaite Grammaire Royale Françoise et Danoise, Nye og fuldstændig Kongelig Fransk og Dansk Grammatica, med en nye indrettet Syntaxi, … og nu efter den nyeste og fuldstændigste Berlinske Edition i det Danske Sprog oversat, i Oversæt-ningen paa nye forbædret og formeeret, og ved dette nye Oplag rettet fra adskil- lige indsnegende Feyl, og i Besynderlighed forsynet med en nye og vel indrættet Titular-Bog og en stor Deel fulde Titler til de fleste Høye og andre Betiente ved det Kongelige Danske Hof. I samme bd.: ‘Nyttig og fornøden Underrætning, hvorledes de Franske Titler, baade inden i, og uden paa Breve kand indrættes, … tilligemed en stor Deel fulde Titler besynderligen til de Kongel. Danske Hof- Etats, Krigs- og andre høye Ministrer og Betiente, udi alphabetiske Orden, Med Fliid efterseet: efter nu værende Statens Beskaffenhed.

Nouvelle et parfaite Grammaire Royale Françoise et Danoise, Nye og fuldstændig Kongelig Fransk og Dansk Grammatica, med en nye indrettet Syntaxi, … og nu efter den nyeste og fuldstændigste Berlinske Edition i det Danske Sprog oversat, i Oversæt-ningen paa nye forbædret og formeeret, og ved dette nye Oplag rettet fra adskil- lige indsnegende Feyl, og i Besynderlighed forsynet med en nye og vel indrættet Titular-Bog og en stor Deel fulde Titler til de fleste Høye og andre Betiente ved det Kongelige Danske Hof. I samme bd.: ‘Nyttig og fornøden Underrætning, hvorledes de Franske Titler, baade inden i, og uden paa Breve kand indrættes, … tilligemed en stor Deel fulde Titler besynderligen til de Kongel. Danske Hof- Etats, Krigs- og andre høye Ministrer og Betiente, udi alphabetiske Orden, Med Fliid efterseet: efter nu værende Statens Beskaffenhed.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1759
Liten 8vo. (16) + 492 + (16) s. + 79 s. Fraktur. Samt. skb. m. opph. bånd. Ryggen hel og pen. Alle kanter noe avskr. Nedre, bakre hj. brent. Foldepl. s. 53 ødelagt. Bit mgl. s. 386 m. teksttap. Her og der noen understr. i teksten. Materien ellers stort sett fast og ren.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Nouvelle et parfaite Grammaire Royale Françoise et Danoise, Nye og fuldstændig Kongelig Fransk og Dansk Grammatica, med en nye indrettet Syntaxi, … og nu efter den nyeste og fuldstændigste Berlinske Edition i det Danske Sprog oversat, i Oversæt-ningen paa nye forbædret og formeeret, og ved dette nye Oplag rettet fra adskil- lige indsnegende Feyl, og i Besynderlighed forsynet med en nye og vel indrættet Titular-Bog og en stor Deel fulde Titler til de fleste Høye og andre Betiente ved det Kongelige Danske Hof. I samme bd.: ‘Nyttig og fornøden Underrætning, hvorledes de Franske Titler, baade inden i, og uden paa Breve kand indrættes, … tilligemed en stor Deel fulde Titler besynderligen til de Kongel. Danske Hof- Etats, Krigs- og andre høye Ministrer og Betiente, udi alphabetiske Orden, Med Fliid efterseet: efter nu værende Statens Beskaffenhed.