Nyt Tidsskrift. Første Aargang.

Utgitt: Kristiania,
1882
IV, 620 s. Samt. skinnbd. m. opph. bånd. Permen litt plettet, ellers pen.
Kommentar: Heri bl. a. 1. trykk av Bjørnsons Støv og A. Garborgs anmeldelse av Skipper Worse. 1. trykk av Kiellands Karen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Nyt Tidsskrift. Første Aargang.