Opbrudd. Skuespill.

Utgitt: Oslo,
1936
203 s. Hellerretsbd. m. begge orig. omsl. Forf. ded. Noen s. litt pl., bundet inn etter dedisering og dermed litt teksttap på ded.
Kommentar: “ … / – dagen derpå, og/ med hjertlig takk/ for munter holmgang/ Helge Krog/ Bergen 4. 9. 1936

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Opbrudd. Skuespill.