Oriental Textiles in Sweden. With 104 plates, I-XVIII colour plates. 1-86 in black and white.

Utgitt: Copenhagen,
1951
4to. 139 pp., 86 pl. Unopened. Richly illustarted in colour and black & white. In a simple grey wrapper without text. Very good.
Kommentar: Grundig fremstilling av en av verdens mest fremstående tekstilforskere. Uvanlig.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Oriental Textiles in Sweden. With 104 plates, I-XVIII colour plates. 1-86 in black and white.