over Troms Fylke. 2 blad. 1: 300 000. Utarbeidet ved Troms Vegkontor juni 1941 … Revidert 1955

Utgitt: Oslo,
2 fargetr. foldekart i orig. typogr. omsl.Hvert kart 97x 40 cm. falset i 16. Omsl. noe ufriskt, pene kart.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

over Troms Fylke. 2 blad. 1: 300 000. Utarbeidet ved Troms Vegkontor juni 1941 … Revidert 1955