Pl. 204. Fra verket Svensk Botanik.

Utgitt: Stockholm,
1802-1843
Originalt håndkolorert kobberstikk. Papirmål: 21,5 x 13 cm. Platemål: 17 x 11,5 cm. Liten rift i et hj., ellers et pent eksemplar.
Kommentar: “Svensk botanik” ble utgitt i 117 hefter med omslag mellom 1802 og 1843.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Pl. 204. Fra verket Svensk Botanik.