Rapport fra hagearkitekturstudentenes studieutferd i Italia 1964.

A4, stensilert og mangfoldigggjort med innkl. s/h fotos og plantegninger. 41 s. Enkelt shirtryggbd. Meget pen.
Kommentar: Studenter fra Landbrukshøyskolen på Ås.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Rapport fra hagearkitekturstudentenes studieutferd i Italia 1964.