Reglement for Veiarbeidet og Veiopsynet i Akershus Amt, udfærdiget den 25de Juli 1852. Medbundet: Lov angaaende Veivæsenet af 15de September 1851.

Utgitt: Christiania,
1851-1852
8vo. vii, 96, 22 s. Samtidig sjirtignryggbind med dedikasjon på fordekkel. Fraktur. Illustrert. Ufriskt bind, smal sprekk i indre fals,ellers pen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Reglement for Veiarbeidet og Veiopsynet i Akershus Amt, udfærdiget den 25de Juli 1852. Medbundet: Lov angaaende Veivæsenet af 15de September 1851.