Reminiscences of a Cruise to the Northern Capitals.

Utgitt: London,
u. å
Tverr4to. Souvenirfotoalbum med tilsammen 64 s/h fotos, 34 fra Norge. 24 ark stiv, grå kartong. De fleste bildene tekstet på fotografiet, de med personer på er uten tekst. Litt ufriskt helskinnalbum m. krokodillepreg.
Kommentar: Skipet het S/S “Orontes” og var bygget i 1929, denne turen kan ikke ha vært mange år etter det.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Reminiscences of a Cruise to the Northern Capitals.