“Sagte vals.” Enkelttrykk fra “Små Billeder for store Børn.”

Utgitt: Kristiania,
1874
Originalt oppklebet fargelitografi. 39 x 29,5 cm. Meget pen.
Kommentar: “Hvad siger De om Livet mit, Livet mit, Livet mit?” Livet Deres er nok bra, End Bena mine, Fröken da?” Tralera Ralera Tralera Ra!”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

“Sagte vals.” Enkelttrykk fra “Små Billeder for store Børn.”