Sentraladministrasjonens historie etter 1945. 2 bind.

Utgitt: Oslo,
2009
4to. 484 + 527 s. Originale kartonasjebind med vareomslag. Rikt illustrert i svart/hvitt og farger. Ubetydelige brukstegn på omslagene, ellers meget pene.
Kommentar: 1: Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945 – 1980. 2: Den nye staten? Tiden etter 1980.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Sentraladministrasjonens historie etter 1945. 2 bind.