Siste stikk. Skodespel i ei akt. [Skodespel for amatørteatret.]

Utgitt: Oslo,
1951
Liten 8vo. 32 s. Stiftet i ryggen med omslag, som utgitt. God stand.
Kommentar: Jonssons eneste dramatiske arbeide.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Siste stikk. Skodespel i ei akt. [Skodespel for amatørteatret.]