Smaating. 6 Pennetegninger af …

Utgitt: Kristiania,
1880
Tv4to. 6 s/h tr. + foromsl., alle løse. Sl. i kantene. Skr. på foromsl. Lagt inn i et omsl. fra Univ.biblioteket med kopi av foromsl. og 4 av trykkene.
Kommentar: Nasjonalbiblioteket har feil tekst på etiketten, det står at trykkene er av Hans Jæger, men vi vet bedre, jfr. Bibsys.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Smaating. 6 Pennetegninger af …