Suède et Norvège.

Utgitt: Paris,
1838
565, (3) s. 48 pl. Suéde + 12 pl, Norv. + brettet kart. Orig. kartonbd. Rygg reparert, falser sprukket. Plansjene lagt inn bak teksten.
Kommentar: L’univers, ou Histoire et Description de tous les peuples. 12 hels. pl. fra Norge, bl.a. et fantasifullt prospekt fra Christiania og et troverdig. Schiøtz 1457 nevner kun 42 pl. fra Sverige, se 1457 Ib [ty. utg.] som har 60 pl. + kart.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Suède et Norvège.