• Hjem
  • Bøker
  • KUNST. ANTIKVITETER
  • KUNSTHISTORIE
  • Svenskt silversmide 1520 – 1850, I-III. Del I: Renässans och barok; 1520 – 1700. Del II: Av … och Gustaf Munthe: Senbarock. Fredrik 1:stil och rokoko; 1700 – 1780. Del III: Av C. Hernmarck och Erik Andrén: Gustaviansk stil, empire och romantik; 1780 – 1850.

Svenskt silversmide 1520 - 1850, I-III. Del I: Renässans och barok; 1520 - 1700. Del II: Av … och Gustaf Munthe: Senbarock. Fredrik 1:stil och rokoko; 1700 - 1780. Del III: Av C. Hernmarck och Erik Andrén: Gustaviansk stil, empire och romantik; 1780 - 1850.

Utgitt: Stock- holm,
1941-45
Leks8vo. 248 s. + [144] s. s/h pl. og 245 s. + [94] s. s/h pl. og 315 s. hvorav [166] s. s/h pl. Også illustrert i tekst. I tre meget vakre helperga- mentbind m. innbøyde forkanter. Topp gullsnitt. Fordekkel litt smusset på bd. I, ellers et rent og fast sett.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Svenskt silversmide 1520 – 1850, I-III. Del I: Renässans och barok; 1520 – 1700. Del II: Av … och Gustaf Munthe: Senbarock. Fredrik 1:stil och rokoko; 1700 – 1780. Del III: Av C. Hernmarck och Erik Andrén: Gustaviansk stil, empire och romantik; 1780 – 1850.