Svinesundprosjektet Bind 1 – 4.

Utgitt: Oslo, Oldsaksamlingen,
2002 – 2004
4to. 140, (2) + 350, (3) + 194, (3) + 232, (3) s. Illustr. Orig. illustr. omsl. Pene.
Kommentar: varia 54 – 57 Utgravinger avsluttet i 2001 – Utgravninger avsluttet i 2002 – Utgravninger avsluttet i 2003 – Oppsummering av Svinesundprosjektet.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Svinesundprosjektet Bind 1 – 4.