Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720. Sednare delen. Samt Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan föreningen med Swerige 1814.

Utgitt: Upsala,
1843
(6) + 346 s. + (4) + 60 s. Orig. omsl. Delv. spr. i rygg s. 87 og 343. Ufriske kanter, pen og ren materie.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720. Sednare delen. Samt Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan föreningen med Swerige 1814.