Tidskrift för den eleganta verlden. Tredje, Fjerde, Femte & Sjette årgången (i ett bind).

Utgitt: Stockholm, Bonnier,
1845, 1846, 1847, 1848
4to. 96, 96, 96, 96 s. Samtidig skinnryggbind med marmorert overtrekkspapir. 14 plansjer i hver årgang 3 og 4, 13 plansjer i hver årgang 5 og 6, en plansje i svart/hvitt, resten i farger. Avskrapede kanter og ytre falser, støtte hjørner, rift i s. 23/24 i 5. årgangen, ellers litt gulnet, men stort sett pen materie.
Kommentar: Bulletin fra London og Paris i hvert nummer: “Från London skrifver man oss i början af Jan.: Till de kappor, som begagnas vid promenad, antingen till fots eller i åkdon, är semmeten ovilkorligen det som har högsta företrädet. Bland andra prydnader på dessa kappor, är en garnering med svarta spetsar mycket omtyckt, hvilka spetsar ofta äro mycket dyrbara; öfver hvarje garnering sys dessutom något fint snörmakeriarbete. De mest omtyckta färgerna på sammetskapporna äro mörkblått och svart; hvilken senare dock mest användes.”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Tidskrift för den eleganta verlden. Tredje, Fjerde, Femte & Sjette årgången (i ett bind).