Topografisk – statistisk beskrivelse over Søndre Trondhjems Amt. 2 bd. i ett.

Utgitt: Kristiania,
1898
Stor 8vo. Samt. skinnbd. Øvre og nedre cm. av rygg borte på bd. I, ellers pene eks.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Topografisk – statistisk beskrivelse over Søndre Trondhjems Amt. 2 bd. i ett.