• Hjem
  • Bøker
  • Lokalhistorie
  • Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge af -. I – VI. Deel. 1-3 Det Østenfjeldske Norge. 4: Det Vestenfjeldske Norge. 5: Det Nordenfjeldske Norge. [Bare Romsdal]. 6: Søndre Trh. + Sjette Deel: N. Trh. – Nordland – Finmark.

Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge af -. I - VI. Deel. 1-3 Det Østenfjeldske Norge. 4: Det Vestenfjeldske Norge. 5: Det Nordenfjeldske Norge. [Bare Romsdal]. 6: Søndre Trh. + Sjette Deel: N. Trh. - Nordland - Finmark.

Utgitt: Christiania , trykt hos Chr. Grøndahl,
1820 – 1835
(4), 689 s. – (2), 900 s. – (4), 571 s. – (7), 962 s., og (5), 298 s. – (4),s. 299 – 790, (7), 624 s. Fraktur. Foldede tabeller. Samt. skinnryggbd. med fargete etiketter på rygg. Bd. 2 og 4 har en rift i falsen øverst på ryggen, men holder meget godt sammen. Et par av ryggetikettene litt avslitte. Flere navnetr. i alle bd. Bindene er faste og pene, materien har enkelte brune pl. og et par fagmessige rep., ellers et pent sett. Siste bind (Søndre Trh + Sjette Deel) i et enkelt sjirttryggbd. m. papiretikett.
Kommentar: Siste bd. m. sign ded. fra J. Kraft. (1784-1853). Dette verket regnes som Krafts hovedverk. Tidlig på 1800-tallet var statistikk beskrivelse av en stat og dens ressurser, både naturgitte og menneskeskapte, ikke så mye rent tallmateriale. Kraft samlet inn og ordnet faktaopplysningene etter vide fullmakter og presenterte dem i [mange] ord og i [få] tabeller.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge af -. I – VI. Deel. 1-3 Det Østenfjeldske Norge. 4: Det Vestenfjeldske Norge. 5: Det Nordenfjeldske Norge. [Bare Romsdal]. 6: Søndre Trh. + Sjette Deel: N. Trh. – Nordland – Finmark.