Tradisjonelle fiskeplasser og méd i Oslofjorden og Skagerakkysten ... fra svenskegrensen til Åna-Sira ...

Utgitt: Oslo,
2006
Stor 8vo. 496 s. Illustr. i s/ + 57 helsides kart i farger. Orig. kartonbd. Et meget pent eksemplar.
Kommentar: For hver fiskeplass informeres det om tradisjonelle aktiviteter, fiskeslag, redskapsbruk, bunnforhold, dybde og hvilke méd som viser vei til stedene det det har vært fisket i generasjoner.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Tradisjonelle fiskeplasser og méd i Oslofjorden og Skagerakkysten … fra svenskegrensen til Åna-Sira …