Turistkart over Norge … Utarbeidet ved Den private Opmaaling for … 1: 1.600 000

Utgitt: Kristiania,
Før 1913
51 x 80 cm., falset i 16. Fargetr., tekst på hele baksiden. Sammenbrettet er forsiden noe gulnet. Smårifter i falsene
Kommentar: Tekst på fransk, tysk, engelsk og norsk.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Turistkart over Norge … Utarbeidet ved Den private Opmaaling for … 1: 1.600 000