Verdalsboka. En bygdebok om Verdal ved … Bind III-V. Gårds- og slektshistorie.

Utgitt: Verdal,
1930
624 + 693 + (2) + 799 s. Illustr. Orig. omsl., noe ufriske. Materier pene.
Kommentar: Komplett gårds- og slektshistorie i disse tre bindene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Verdalsboka. En bygdebok om Verdal ved … Bind III-V. Gårds- og slektshistorie.