Vett og uvett. Stubber fra Troms og Nordland. Med forord og bidrag av Peter Wessel Zapffe. 2. opplag.

Utgitt: Trondheim,
1942
8vo. 108, (1) s. Originalt kartonbind. Illustrert i svart/hvitt av Kaare Espolin Johnson. Bindet gulnet og permene litt buede. Siste halvdel av materien har en liten flekk i nedre hjørne.
Kommentar: Folkehumor fra hverdagsliv nord i Norge, på grunnlag av fotellinger samlet av Ole Heide Aas i 1880- og 1890-årene. Senere behandlet av hans sønn. Zapffe bidro med egne historier. Førsteutgaven ble også utgitt 1942.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Vett og uvett. Stubber fra Troms og Nordland. Med forord og bidrag av Peter Wessel Zapffe. 2. opplag.