Viceadmiral Tordenskiold. I-II.

Utgitt: Trondhjem,
1925
Store 8vo. ix, 575 + [578] s. (1153 s., fortløpende paginert). Originalt. skinnryggbind. Illustrert i sort/hvitt. Litt avskrapede ytre falser og falmede rygger. Litt flekker på ryggene (skinnet er lyst). Navn.
Kommentar: “Men jeg har funnet ikke å burde stoppe ved en rent sjømilitær vurdering av Tordenskiold. Jeg har også stillet mig den oppgave å belyse Tordenskiolds liv og virke fra et rent nasjonalt synspunkt, søkt å reise og besvare det spørsmål, hvorvidt vi har rett eller ei til å kalle ham Norges nasjonalhelt. Også her må arbeidet nødvendigvis bli av mere eller mindre polemisk art.”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Viceadmiral Tordenskiold. I-II.