William Shakspeare’s Tragiske Værker, oversatte af Peter Foersom. Første (+) Anden Deel (av 9).

Utgitt: Kiøbenhavn,
1807 – 1811
8vo. (8), 252, 159, (5) + (8), 424 s. Samt. kartonbd,. m. marm. overtrekkspapir. Ryggene sprukket, bd, 2 m. papirtap på bakperm og rygg, materien litt smussset og plettet.
Kommentar: Heri følgende skuespill: Bd. 1: Hamlet, Julius Cæsar. Bd. 2: Kong Lear, Romeo og Julie. Hamlet er tidligere oversatt og utgitt, ellers er dette første danske oversettelse og utgivelse for de øvrige skuespill.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

William Shakspeare’s Tragiske Værker, oversatte af Peter Foersom. Første (+) Anden Deel (av 9).