Barth, J. B.:

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!