Dick, Philip K.:

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!