Taksering og verdivurdering

Takseringen er forskjellig om du skal selge eller om noe skal forsikres.

Vi vurderer bøker, kart og trykk både i forbindelse med salg til oss og for dem som bare vil vite om noe har noen verdi, eventuelt i forbindelse med forsikring. En forsikringstakst betyr hva du må betale for å kjøpe tilsvarende gjenstand tilbake. Salgstaksten er hva du vil få om du vil selge tilsvarende gjenstand.

Bøker kan ha svært stor verdi, men mange er verdiløse – pengemessig sett !

Alle antikvariatene i Norge opplever daglig spørsmål fra mennesker som gjerne vil forhøre seg om verdien på bøkene sine, gjerne i forbindelse med arveoppgjør, forsikringssaker eller for å vurdere et eventuelt salg. Mange blir skuffet, noen blir gledelig overrasket !

Vi oppgir ofte prisantydninger per telefon, men fordi det er så mange forhold som spiller inn, er disse estimatene ofte vage. Det er ikke vanskelig med bøker og verker vi vet ikke har noen stor økonomisk verdi. Verre er det med bøker hvor tilstand, innbinding, utgave og andre forhold er avgjørende. For å kunne gi en eksakt verdiangivelse må vi i alle tilfelle se bøkene in natura.

Hva koster en takst ?

En takst vil alltid gis skriftlig og er således et dokument vi faglig sett står inne for. Vår kompetanse er dessverre ikke gratis, selv om vi ofte besvarer enkle henvendelser som en del av vår service.

Vi fakturerer kr. 1.225,- pr. time (kr. 980,- eks. mva), og mange takseringer gjør vi i løpet av én time. Om vi må bruke lengre tid, fakturerer vi pr. halve time.

For større takseringsoppdrag vil vi etter beste evne anslå tidsforbruk.

Gamle bøker

Hva er en gammel bok ? Noen synes at en bok som er utgitt rett før krigen er gammel, mens andre synes en bok må være minst hundre år før den kan få denne betegnelsen.

Begge disse oppfatningene kan sies å være riktige. Alder er i og for seg ikke så interessant som bokens betydning og salgbarhet. Det at en bok er gammel betyr ikke nødvendigvis at den er salgbar.  Det finnes uttallige bøker utgitt på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet som idag må sies å være fullstendig usalgbare og også helt uten interesse.

Det vi generelt kan si er at bøker innenfor bestemte emner alltid vil ha interesse uansett alder. Det gjelder for eksempel lokalhistorie, folklore, reiser m.m. Når det gjelder skjønnlitteratur er det slik at det til alle tider har blitt utgitt ganske store mengder, men det må sies at det blir et fåtall forfattere forunt å bli samlerobjekter.

Vi hører også ofte når vi sier at boken er for slitt til at vi kan kjøpe den, “… men det er jo en gammel bok”.
En gammel bok trenger ikke nødvendigvis være slitt. Det er blitt slik i dag at boksamlere vil ha sine bøker i god teknisk stand. Det er ikke slik lenger at hovedsaken er å ha den betsemte tittelen – uansett tilstand. Nå skal boken også være i god kvalitet. På en måte er dette bra, fordi prisene mellom gode og mindre gode eksemplarer må differensieres mer. Patina er ikke det samme som løse permer, bleket rygg, reparasjoner med tape eller løse sider !!!