Salgsbetingelser

Alle ordrer i nettbutikken mottas med forbehold om at varen allerede kan være solgt da vi tilbyr produktene våre i ulike salgskanaler.

Det er ikke merverdiavgift (moms) på bøker i Norge. For trykk, manuskripter og andre varer er moms inkludert. Dog kan momsen på enkelte varer være beregnet iht. merverdiavgiftsloven § 20 b (bruktmoms) og er således ikke fradragsberettiget som inngående avgift.

Porto er ikke inkludert i prisene som fremkomer på nettsiden. Den fremkommer når man fullfører bestillingen. Om du har valgt å hente bestillingen i forretningen, vennligst vent på beskjed om at bestillingen er klar til henting.

Betaling for varer som skal sendes skjer ved bestilling. Vi sender normalt ikke varer uten forhåndsbetaling om det ikke er inngått en avtale om dette på forhånd. Dette gjelder både privat- og bedriftskunder. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved all netthandel er det 14 dagers returrett; Omkostninger for returnering påhviler kjøperen.

Toll- og momskostnader ved forsendelse til utlandet er ikke inkludert i de oppgitte priser.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Vi leverer varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Vi benytter Bring som leverandør av forsendelser innenlands om ikke annet er avtalt. Til utlandet benytter vi den leverandøren som er rimeligst for kjøper. Om selger ikke oppgir annet benyttes Bring også for utenlandsforsendelser.

Vi forplikter oss til å benytte Forbrukertilsynets “Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett”. De komplette salgsbetingelsene finner du på Forbrukertilsynet.no. Det er således Norlis Antikvariat AS (med org.nr. NO 990 089 515 MVA) som er den juridisk forpliktede selger. Kjøper er den forbrukeren som fortar bestillingen. Om det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den er blitt oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok om dette skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget/burde vært oppdaget. Reklamasjonsfristen er fem år.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. pkt. 9 og 19 i Forbrukerrådets salgsbetingelser.. Partene skal forsøke å løse tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling, evt. Europa-Kommisjonens klageportal om kjøperen er bosatt i et annet EØS-land. Forøvrig henvises til Forbrukertilsynet og Kjøpsloven.

Salgsbetalingelsene er oppdatert pr. 23. juni 2021.