Kjøp og salg

Det meste av vareutvalget vårt, bøker så vel som kart, er kjøpt av privatpersoner. Dette skjer gjerne i forbindelse med flytting, arv eller et sterkt ønske om at ens elskede gamle bøker skal finne et nytt godt hjem.

Vi ser gjerne på større samlinger, men vil gjerne vite litt om hva slags bøker det er før vi eventuelt kommer på hjemmebesøk. En enkel og grei måte å gi oss denne informasjonen på er å ta bilder av bokryggene og sende dem til oss på mail. Det holder med oversiktsbilder. Vi trenger ikke foto av hver enkelt bok.

På denne måten ser vi raskt hvilke bøker vi vil se nærmere på før vi gir et nøyaktig tilbud.

Det er også viktig å huske på at vi også er avhengig av fortjeneste. At man har sett en pris på en bok på nettet betyr ikke nødvendigvis at vi kan gi det samme. Hvilken tilstand boken har er også viktig her.

Utseendet er ofte vel så viktig som innhold.

Vi selger også bøker og kart i kommisjon. Dette er avhengig av produktets verdi, og er noe vi avtaler direkte med selger.