Zioniterne. En religiøs Bevægelse i Drammen og Omegn i Midten av det 18de Aarh.

Utgitt: Kristiania,
1904
Stor 8vo. (4) + 207 + (3) s. Fraktur. Brunt granitolbind med tittelen i gull på ryggen. Ex-libris. Navn på tittelbladet. God stand ellers.
Kommentar: Stiftet omkring 1740 av Søren Bølle, en dansk student. Han og hans tilhengere døpte hverandre i Drammenselven. De brøt etterhvert helt med statskirken, og da dette vakte oppsikt, ble Bølle og et par andre satt på Tugthuset i Kristiania. I 1743 ble han og et par tilhengere tvangssendt til Altona, og siden hørte man ikke mye til dem. Men i Drammen og omegn kunne sekten spores videre i Hans Nielsen Hauges fremkomst.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Zioniterne. En religiøs Bevægelse i Drammen og Omegn i Midten av det 18de Aarh.