Bergens Beskrivelse.

Utgitt: Bergen,
1824
XXII + (2) + 786 s. Fraktur. Tabeller. Noe nyere skinnbd., litt slitt. Gj. g. litt plettet. N. på tbl. Kartet foret opp.
Kommentar: Bykartet over Bergen er av Major Wetlesen

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Bergens Beskrivelse.