Gymnastikktabeller for piker 3.-5. klasse. 2. oplag.

Utgitt: Oslo,
1936
Illustr. Orig. mykt helsjirtingomslag. Navn. Litt slitt. Notater med blyant i materien. Har stått i et røkeværelse.
Kommentar: Boken består av illustrerte øvelser. Gymnastikkinspektør Elisa Platous bok ble anmeldt i samtiden: “Gymnastikk er nå ført inn også i landsskolen som obligatorisk fag, og mange lærerinner som ikke før har undervist i faget, er blitt nødt til å ta på seg opplæringa i gymnastikk. Det har vært svært få og lite tidsmessige hjelpemidler til denne undervisning. En kan derfor ikke være takksam nok for de nye tabellene til frk. Platou” (Frieda Jensen i “Vår skole”).

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Solgt

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Gymnastikktabeller for piker 3.-5. klasse. 2. oplag.