• Hjem
  • Bøker
  • Personhistorie
  • Bøker eldre enn 1850
  • FESTSKRIFTER
  • Da den ønskeligste Foreening imellem Velædle Herr Johan Mathias Møller, Kongelig Hof-Conditor, og Velædle Jomfrue Christian Henriette Marie Berling, ved Høitidelig-Holdelse den 16. Decembr. 1767. blev bekiendtgjort, Bleve følgende Linier indsendte til et Beviis paa sin Skyldighed af Brudgommens Broder-Søn og Brudens Søster-Søn …

Da den ønskeligste Foreening imellem Velædle Herr Johan Mathias Møller, Kongelig Hof-Conditor, og Velædle Jomfrue Christian Henriette Marie Berling, ved Høitidelig-Holdelse den 16. Decembr. 1767. blev bekiendtgjort, Bleve følgende Linier indsendte til et Beviis paa sin Skyldighed af Brudgommens Broder-Søn og Brudens Søster-Søn …

Utgitt: Kiøbenhavn,
1767
(4) s. Senere skinnryggbind med marmorert overtrekkspapir. Fraktur. Tittelside i svart og rødt. Ex Libris. Meget pen.
Kommentar: “Mærkværdig Sammenhæng i min Familie! Endnu ei nok, at sig fra Eensomhed løsriver, Og udi Ægtestand med Lykke sig begiver Paa eet Aars Tid Tre af min Moders Sødskende, Men det som mere er, een Søster blant de Trende Min Faders Broders Brud paa denne Dag jeg seer, Saa i Farbroder jeg Morbroder og skal kiende, Min Moster Faster er, see det er noget meer.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Da den ønskeligste Foreening imellem Velædle Herr Johan Mathias Møller, Kongelig Hof-Conditor, og Velædle Jomfrue Christian Henriette Marie Berling, ved Høitidelig-Holdelse den 16. Decembr. 1767. blev bekiendtgjort, Bleve følgende Linier indsendte til et Beviis paa sin Skyldighed af Brudgommens Broder-Søn og Brudens Søster-Søn …