Domkirken i Trondheim. Bd. I-II: Kirkebygget i middelalderen.

Utgitt: Oslo,
1966
4to. 707 s., XXVII plansjer (fortløpende paginert). Originale dekorerte helsjritingbind. Rikt illustrert i svart/hvitt, foldeplansjer. Ubetydelige ytre brukstegn, ellers pene.
Kommentar: Norske minnesmerker. Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-1953. Kort fra Riksantikvaren vedlagt.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Domkirken i Trondheim. Bd. I-II: Kirkebygget i middelalderen.