Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.

Utgitt: Oslo,
2008, 2. utgave, 5. opplag
4to. 563 s. Originalt kartonasjebind. Rikt illustrert i svart/hvitt. Noen få blyantunderstrekninger, ellers pen.
Kommentar: “Antropologisk kunnskap er ikke bare relevant som en innfallsport til å forstå andre samfunn og kulturer, den bidrar også til å relativisere våre egne oppfatninger om oss selv og vårt eget samfunn.”

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.