Fortællinger for Folket. Første, anden og tredie Række [i ett bd].

Utgitt: Bergen,
1857
140 + 156 + 108 s. Fraktur. Senere helshirtingbd. Ryggen noe falmet. Endel brune pletter i materien.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Fortællinger for Folket. Første, anden og tredie Række [i ett bd].